MAXAM CP250、2010年モデル

ヤマハ発動機は、安全技術開発体制を強化するため、組織改正を実施すると発表した。

今回の組織改正では、10月15日付けで技術本部研究開発統括部に「安全技術研究部」を新設する。

安全技術に関する開発が重要と判断、安全系開発機能を移管・集約して安全技術の開発で競争力を強化する。